Lavere fartsgrenser, færre ulykker

Lavere fartsgrense på en rekke ulykkesbelastede veistrekninger i Hordaland har hatt større virkning enn forventet.