Stopper Lindås-budsjett

Lindås kommune har gjort opp budsjettet med underskudd og opererer med for høye inntekter. Derfor opphever fylkesmannen budsjettet.