En unik mulighet, Clemet!

Som samfunnsengasjert menneske og som fagperson med bakgrunn i skoleledelse, PP-tjeneste og barnevern, føler jeg meg meningsberettiget i den diskusjon som nå pågår om norsk skole.