Sammenslåing og interessekonflikter

Kommunesammenslåinger har historisk ofte skapt usikkerhet og medført interessekonflikter. Likevel kan fremtidige sammenslåinger gi mange muligheter til å lage vinn-vinn-situasjoner som innbyggerne, ansatte og staten kan tjene på. Det skriver Åge Johnsen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo, og Senior Research Fellow ved The University of Edinburgh.