Dyrebeskyttelsen, sau og dyreplageri

Under tittelen «Ulv, propaganda og nasjonalmyte» (30.03.01) skrev Odd Norhaug en glimrende kronikk om de unødvendige lidelsene norsk sauenæring utsetter sine dyr for på grunn av bl.a. manglende tilsyn. Norhaugs konklusjon er at rovdyrtap er et minimalt problem for sauenæringen sett i forhold til de 110.000 sauene som ellers «forsvinner» på beite hvert år.