Restriksjonar på konsesjonar

Nordhordland og deler av Ytre Sogn kan sjå langt etter ny oppdrettsaktivitet. Statens dyrehelsetilsyn fryktar algeoppblomstring og sjukdomsutbrot i nærområda til oljehamnene på Mongstad og Sture.