Vis barna respekt

I sitt innlegg i BT 20. mars argumenterer gruppeleder i Ap, Terje Ohnstad, for Aps mål om full barnehagedekning og redegjør for hvilke midler det skal tas i bruk for å nå denne målsettingen.