Fylkesmannen avsette forstandaren

Forstandaren i Den Islamske Forening vart i fjor avsett av Fylkesmannen på grunn av kraftig rot med medlemslistene.