Kollektivtransporten i Bergen

Bergens Tidende har satt søkelyset på kollektivtransport. På lederplass hevder avisen at regjeringen ikke «bryr seg katten om kollektivproblemene i Bergens-området» og at staten har forsømt sine oppgaver når det gjelder offentlig støtte til kollektivtransport. På bakgrunn av dette vil jeg komme med en kommentar.