Palestina-konflikten gjelder vår fred

Ved sitt veto mot FN-styrker på Vestbredden har USA igjen demonstrert nedvurdering av FN og partiskhet i konflikten. Større fredsbevarende enheter i FN-regi vil lett komme på kollisjonskurs med USAs internasjonale ambisjoner, og dette samspiller med Israels nei til å etterleve FNs vedtak. En lydig tjener er alt de ønsker.