Tvekjønnet stridshode

Menn må selv delta når debatten om verneplikt for kvinner vekkes til live. For ingen andre bryr seg.