Falsk jurist planla sjølvmord i ti år

I ti år lot han alle tru han dreiv vellukka jusstudier, men faktum var at han ikkje eingong hadde bestått gymnaset. Heile tida var han fast bestemt på å ta sitt eige liv den dagen han vart avslørt.