Ynkjeleg, biskop Stålsett!

Medan Norge som eit kristent land markerte julehøgtida, valde han som gjerne står fram som Kyrkja sin første «biskop», Gunnar Stålsett, å markere slutten på muslimane sin fastemånad, Ramadan.