Gode barnehager til alle

Byrådet i Bergen vil ha full barnehagedekning innen år 2003. Det er et mål SV støtter fullt ut. Ifølge behovsundersøkelsen blant småbarnsforeldre, som ble gjennomført i 1999, trengs det da 1550 nye barnehageplasser.