Nekter å besvare påstander om feilinformasjon

Justisminister Odd Einar Dørum vil ikke korrigere informasjonen han har gitt Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om Sælevik-saken. Det til tross for at Geir Sælevik og Torstein Dahle har påvist flere feil.