Bergensprogrammet og Hardangerbrufondet

BT spekulerer 10. september i om Bergen kommune vil trekke seg fra samarbeidet om Hardangerbrua gjennom å ta ut sin andel av Hardangerbrufondet på 27 millioner.