Vår feige utenriksminister

Det er etter hvert blitt ganske flaut, ja direkte pinlig å registrere vår utenriksminister Jan Petersens unnfallenhet og feighet i brennbare politiske spørsmål.