Født i synd, og skilt

Hvor viktige var avisene for norsk nasjonsbygging? Hva skjedde etter at avisene forlot partiene. Dette er to av flere sentrale spørsmål i verket om norsk presse som nå forberedes, skriver journalist Normann Kirkeeide.