Basketak om snøggbåtruter

Det går mot at Rosendal-Flesland-Bergen vert oppretta som ny snøggbåtrute frå 1. mai. Det vekkjer glede i Hardanger, men harme i Sunnhordland.