Jeg vil leve!

Lørdag 9. juni deltok jeg på LEVE (Landsforeningen for etterlatte etter selvmord) sin Dagskonferanse her i Bergen.