Ingen vanlig høyrebølge

Det ble kalt høyrebølge, men Jean-Marie Le Pen, Nasjonal Front, Dansk Folkeparti, Jörg Haider og Frihetspartiet er ikke det blå Europa, skriver journalist Georg Øvsthus.