Vestmannalaget til mjølkeku

I Bergens Tidende 12. april hev Jon Askeland eit innlegg um «Vestmannalaget og målsaki» der han legg fram ei rad påstand um motflokken i laget.