Uten P-selskapet stopper Bergen

Det er ikke vanskelig å finne eksempler på at vår innsats er viktig: En feilparkert bil ved et gangfelt hindrer oversikten for fotgjengere og bilister og kan skape farlige situasjoner.