Forlangte keisarsnitt etter to harde fødslar

Dei to første fødslane hennar var harde og traumatiske. Tredje gong forlangte Hilde Sol Erdal (42) keisarsnitt.