Må tømma oppdrettsmerdane

Setjefiskselskapet Skippersmolt har av Statens Forurensningstilsyn fått frist til 15.mai med å tømma anlegget i Bergesvatnet på Bømlo for fisk. All drift i det omstridde vatnet skal opphøyra innan 1. august i år.