Har bøndene monopol på sannheten?

Ola Aa Eldøy har i BT 19. april et innlegg hvor han blant annet kritiserer dyrerettighetsorganisasjonen NOAH for å ha ekstreme synspunkter når det gjelder husdyrhold.