Tryggleik i konflikt med utsyn

Skal Bergensbanen sikrast hundre prosent mot ras, må det byggast tunnelar på lange strekningar. Men då blir også reiseopplevingar borte.