Sverting av Human-Etisk Forbund

Det er med forferdelse at jeg leser kommentaren til Mai-Britt Dahl i BT den 30. juni. Dahl fokuserer på en detalj i et av de mange innslagene i konfirmantseremonien i Grieghallen den 30. juni, og kjører dette fram som et hovedpoeng i sitt innlegg.