Politikere, rett sak i fokus?

Mange av deres innbyggere er arbeidsledige og dere gjør bybanen til et hovedtema. Dere skulle skjemmes!