For mye Møllers tran, KrF?

Det sies mye rart i den politiske debatten, men sjelden har jeg blitt mer overrasket enn av KrFs stortingsrepresentant Åse Gunhild Woie Duesund som i det siste forsøker å høste æren for reduksjonen i avkortingen av pensjonene for gifte/samboende pensjonister.