Hvorfor?

Hvorfor legges ikke kollektivfeltet til Kaigaten i stedet for å strupe Lars Hilles gate?