Morfindosering og ideologi

For eldre kreftpasienter som der er flest av f.eks. på en palliativ avdeling på Røde Kors Sykehjem i Bergen, så er det sannsynlig et samsvar med den ideologi som rår i systemet med anestesilegers dosering av morfin.