Ettervalgskvalme!

Norges har satt bunnrekord i valgdeltakelse. Jeg mener velgerne har en del av skylden; basert på den oppfatning at stemmeretten også bør oppfattes som en stemmeplikt.