SND, utflagging og norsk næringsliv

Norsk konkurranseutsatt industri har tøffe tider. Nedlegging og utflagging blir dessverre oftere kommentert enn positive historier om bedrifter som gjør det godt.