Med lærerne på sidelinjen?

Etter et innlegg til støtte for utdanningsminister Kristin Clemet og reformer i norsk skole er jeg beæret med hele fem motinnlegg i Bergens Tidende de siste dagene, fra både lærere og tillitsvalgte i Utdanningsforbundet.