Skolene snytes for økt timetall

Skolebarn i Årstad bydel får ikke flere undervisningstimer neste år, slik bystyret la opp til.