Gasskraft og CO2

Ein debatt om gasskraft og kjemi er interessant, men eg må nok akseptere ei avrunding. Her følger berre nokre små kommentarar til professor Einar Sletten sitt motinnlegg 2. februar.