Kapasitetskrise eller engasjementskrise?

«Kompetanseheving i psykiatrien behøver ikke bestå i annet enn å bytte uengasjert og likegyldig personale med personell som er engasjert, interessert i å jobbe med psykiatri og som ønsker å jobbe for å hjelpe pasienter.»