Arnatunnelen - et godt prosjekt

Det raser en debatt om tunnelen mellom Bergen sentrum og Arna. La oss i alle fall først slå fast at barneskolens lærdom om at en rett linje er den korteste vei mellom to punkt, fortsatt gjelder.