Urimelige påstander

På bakgrunn av oppslag i Bergens Tidende i dag vedrørende Henschien Insurance Services Ltd AS (heretter Henschien) og PricewaterhouseCoopers DA (heretter PwC), ønsker sistnevnte å komme med enkelte kommentarer til de påstander som der fremmes.