Bergen sentrum dør

I Bergens Tidende den 26. mai, kunne man lese om situasjonen for handelsstanden i Bergen for tiden.