Prinsen frå Bømlo/Finanskonfirmanten

Eg syner til «Lørdagsportrett» 24. mai der Bergens Tidende har intervjua statssekretær Knut Arild Hareide, Kristeleg Folkeparti.