Med kroken for døra

Mange politikarar og byråkratar har ein sterkt utvikla vilje til hemmeleghald. Dei likar dårleg å bli kikka i korta og gjer sine disposisjonar ut frå det. Det gjev ein ekstra grunn for pressa til å intensivere arbeidet med å avdekke det som skjer bak stengde dører, skriv journalist Vidar Ystad.