Graffiti

Jeg ønsker å kommentere Knut Rommetveit/Fortidsminneforeningens synspunkt om kommunens behandling av graffitisøknad fra Kommando. (BT 9.8.).