Forført av Friele

I disse valgkamptider har BT viet mye oppmerksomhet til politikeraspiranten Herman Friele, som i både kinoreklamer og nå i det siste også på riksdekkende tv har fremført sine ønsker om å få fart på Bergen.