«Vi tar klima på alvor»

Frp sier nei til å redusere Norges klimautslipp med 40 prosent innen 2020. Hvorfor? spør Helene Prescott (14).

Publisert Publisert

PÅ ALVOR: - Vi i Fremskrittspartiet tar klimautfordringene på alvor, skriver Sandberg.

  • Per Sandberg
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

Skoleelev Helene B. Prescott (14) utfordrer Per Sandberg (Frp):

Mange partier sier ja til å redusere Norges klimautslipp med 40 prosent innen 2020, men dere i Frp sier nei til dette. Hvorfor det?

Frp vil bruke oljepengene på å forbedre veier. Oljeutvinning er i seg selv miljøfiendtlig. Finnes det ikke andre og mer miljøvennlige måter å bruke ressursene på?

Hva er egentlig Frp sin klimapolitikk? Dere politikerne har et ansvar for å forvalte kloden for kommende generasjoner— hvordan tenker du Frps miljøpolitikk bidrar i et langsiktig perspektiv?

sandberg.jpg

Svar: Hei Helene. Vi i Fremskrittspartiet tar klimautfordringene på alvor, og legger til grunn at Norge skal gjennomføre fornuftige tiltak for å kutte CO2-utslipp både nasjonalt og internasjonalt. Vi forutsetter imidlertid at tiltak er resultatorienterte og baserespå langsiktige kost/nytte-vurderinger, teknologi og «mest mulig miljø for pengene».

Fornybar energi

Vi er kritiske til at mange politikere lover store utslippsreduksjoner av CO2, uten realistiske planer om hvilke tiltak som skal bidra til dette og hva det vil koste. Frp vil legge til grunn CO2-intensitet fremfor totale CO2-utslipp når det er snakk om nasjonale tiltak innen næringslivet og andre sektorer, slik at norsk næringsliv kan utvikle sin virksomhet i Norge fremfor å måtte øke sin produksjon i utlandet og dermed også flytte utslippene til utlandet.

Det stemmer at Frp vil bruke oljepenger på å forbedre veistandarden i Norge. Det i seg selv er god miljøpolitikk, da dårlige veier blant annet fører til mer køer og dermed mer utslipp. Men vi vil ikke bare bruke oljepengene på å forbedre veistandarden. Vi vil også bruke dem på å bygge landet og på gode investeringer som for eksempel i fornybar energi. I vårt alternative budsjett for 2013 foreslo vi å opprette et investeringsfond innrettet mot selskaper innen fornybar energi.

Økt vrakpant på biler

Vi vil føre en god miljø— og klimapolitikk, basert på realistiske mål og konkrete tiltak. Vi ønsker en politikk som belønner miljøvennlige handlinger, fremfor en politikk basert på forbud og tvang. For eksempel ønsker vi i langt større grad å bruke skatte- og avgiftssystemet for å fremme miljøvennlige valg. På Stortinget har vi forslått både å innføre skattefradrag på ENØK- tiltak i husholdningene og skattefradrag på arbeidsgiverbetalt kollektivkort. Vi har også foreslått å øke vrakpanten på biler, for å stimulere til en ny og mer miljøvennlig bilpark, samt lavere avgifter på utslippsfrie biler.

Les også

«De tar utfordringen»

Ny renseteknologi

Fremskrittspartiet tror på forskning og utviklingen av ny, miljøvennlig teknologi. Som tidligere nevnt, har vi foreslått å opprette et investeringsfond for fornybar energi. Vi har også foreslått at flere lokasjoner enn Mongstad kan bygge gasskraftverk med CO2-renseanlegg med statlig finansiering på en såkalt «no cure — no pay» basis, det vil si at man kun får støtte om man lykkes. Vi tror dette vil øke sjansene for å lykkes i arbeidet med å utvikle ny renseteknologi som kan brukes kommersielt. Vi har dessuten foreslått å bruke kullkraftverket på Svalbard som testområde for rensing av kullkraft, samt å opprette et forskningssenter for Thorium.

Like langt

Fremskrittspartiet tror det er viktig å føre en miljøpolitikk som spiller på lag med folk flest og næringslivet. Dette er spesielt viktig i et langsiktig perspektiv. Vi tror de alle fleste ønsker å være miljøvennlige, og da er det politikernes jobb er å legge til rette for at det er mulig, blant annet gjennom noen av de tiltakene jeg beskrev ovenfor. Det er også politikernes jobb å legge til rette for at bedrifter og industrien kan være miljøvennlige, men samtidig konkurransedyktige. For om vår politikk kun fører til at industrien flytter til andre land med lavere miljøkrav, så er vi like langt.

Publisert
Takk for at du leser BTIkke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis.
Bli abonnent

Les mer om dette temaet

  1. Det drives passiv dødshjelp

  2. Vi har mye igjen å lære

  3. En papparevolusjon

  4. Jeg er også utålmodig, Eva

  5. Pappaperm er ingen selvfølge

  6. Selv ser jeg helst zombiefilmer

  7. Vi har råd til skattekutt

  8. Historia di gjer vondt

Skoleelev fra Bergen, Helene B. Prescott(14), utfordrer Per Sandberg (Frp).

BT anbefaler

Kommunen sier nei til milliardprosjektet. Nå krever utbygger at staten griper inn.

– Denne utbyggingen har en akseptabel miljøregning, sier konserndirektør om milliardprosjektet i Bremanger.

LES SAKEN