• 21 000 barn blir årlig berørt av foreldrenes samlivsbrudd, og 10 til 15 prosent av disse sakene bringes årlig inn for domstolene. Vår hypotese er at det foreligger en systemsvikt i disse sakene, skriver forfatterne. FOTO: Illustrasjonsfoto / COLOURBOX

Dårlig rettssikkerhet for barn

DEBATT: Dersom barna ikke blir plassert hos den mest kompetente omsorgspersonen kan det få alvorlige konsekvenser.