Misforstått om Akasia-streiken

Den ansatte ber ikke om en pensjonsordning ingen andre private barnehager har.

Publisert:

ANSTENDIG PENSJON: Vi er de første til å beklage de ulempene streiken medfører, men samtidig trenger de ansatte i Akasia en anstendig pensjon, skriver innsender. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (Arkiv)

Debattinnlegg

Anita Knapskog
Fylkesleiar, Utdanningsforbundet Hordaland

Bjørn Møller hevder ingen i privat sektor har ytelsespensjon. Fakta er motsatt – nesten ingen private barnehager har innskuddspensjon!
Flere foreldre har i dag valgt å gå ut i BT med sine tanker om Akasia-streiken. Det har vi stor forståelse for. Når barna mister muligheten til å gå i barnehagen, og foreldrene må ta seg fri fra jobb, vil det selvsagt skape reaksjoner. Vi er de første til å beklage de ulempene streiken medfører, men samtidig trenger de ansatte i Akasia en anstendig pensjon.

Bjørn Møllers innlegg om Akasia-streiken kan fort lede en til å tro at de også er tilbudt en god pensjon, men at de Akasia-ansatte i stedet ber om en pensjonsordning som ingen andre i private barnehager har. Det gjør de ikke:

I norske, private barnehager har nesten alle ytelsespensjon. De fleste barnehagene er organisert i PBL (Private Barnehagers Landsforbund), som har ytelsespensjon for sine 30.000 ansatte. Menighetsbarnehager, utenom Akasia, har ytelsespensjon. FUS, Norges største barnehagekjede, hadde ytelsespensjon, men vi avtalte overgang til hybridpensjon fra 1. januar i år.

Overfor Akasia har vi som kompromiss foreslått en hybridløsning. Da vil arbeidsgiver også betale innskudd til arbeidstakernes pensjon, og samtidig sikre dem en livslang og trygg pensjon som er like god for kvinner som for menn. Dette er svært viktig for våre medlemmer, men Akasia har likevel ikke gått med på dette forslaget selv om det ikke vil gi dem nevneverdige høyere kostnader.

I innlegget hevdes det også at det er arbeidsgivers rett å bestemme over pensjonen. Det er riktig i mange private bedrifter, men i Akasia er pensjonsordningen en del av tariffavtalen der begge parter både har rett og plikt til å forhandle om denne.

For øvrig: At det blir galt å sammenligne pensjonsordningene i Akasia med ordningen i offentlige barnehager, slik det hevdes i innlegget, er også en påstand som er høyst diskuterbar. De private barnehagene er en del av det offentlige barnehagetilbudet, og er offentlig finansierte. Derfor er det mer relevant å sammenligne private barnehager med offentlige barnehager, enn med annen næringsvirksomhet.

På vegne av alle de streikende, i Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta og Lederne.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg