Skam og selvmordstanker preger foreldre

Barna er ikke tjent med foreldre som har et konfliktfylt forhold til barnevernet.

Publisert:

KALD SKULDER: Vi har fått høre grufulle historier om hvordan foreldrene har blitt møtt av lokalsamfunnet, skriver innsenderne. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

  • Merethe Løland
    Medforsker og leder for organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)
  • Kristi J. Solheim
    Medforsker, familieterapeut, Sør Rogaland familievern
  • Ellen Syrstad
    Phd-stipendiat ved VID vitenskapelige høyskole

Mange foreldre klarer ikke å forstå hvorfor barnevernet grep inn. Skam og selvmordstanker preger ofte foreldre som har blitt fratatt sine barn. Og i lokalmiljøet blir de møtt av kalde skuldre. Mange har vansker med å reise seg igjen.

Dette forteller foreldre som er blitt intervjuet i et forskningsprosjekt om hva som skjer når de fratas omsorgen til egne barn. Dermed kan vi på mange vis bekrefte noe av det som moren Helene Dalland forteller i BT den 15.02.2017.

Takk til Dalland som står frem med sin historie, og bidrar med gode innspill til et krevende og konfliktfylt felt. Dalland skrev frivillig under på at hennes barn ikke lenger skulle bo hos seg. Likevel beskriver hun den enorme påkjenningen det var å miste sitt barn på en måte vi kjenner igjen fra foreldre som har blitt fratatt omsorgen, uten selv å ha samtykket til det. Vi vil likevel presisere at det er en forskjell på å samtykke til en plassering hos den andre forelderen, fremfor at barnet tas fra en mot ens vilje.

Les også

Debatt: Problemet er ofte at foreldrene i barnevernssaker blir forhåndsdømt.

Barnevernet er et vern for barn. Dette er tydelig forankret i Lov om barnevernstjenester. God ivaretakelse av barn handler også om å ivareta foreldrene. Disse barna er ikke tjent med foreldre som er dypt deprimerte, som går med selvmordstanker, som er sinte og har et konfliktfylt forhold til barnevernet. Dalland etterlyser noe utover barnevernet i sitt innlegg. Et sted der foreldre kan tas hånd om og gis forståelse og verktøy til å håndtere den nye foreldrerollen.

Det stedet finnes. Familievernet er et landsdekkende og frivillig tilbud til alle foreldre. Det er lagt politiske føringer om at familievernet skal prioritere å hjelpe og støtte foreldre som er fratatt omsorgen. De vil gi hjelp til å bearbeide følelser og opplevelser rundt omsorgsovertakelsen, og gi veiledning til ny foreldrerolle. Og flere steder i landet tilbyr de grupper der en møter foreldre i samme situasjon.

Les også

Helene Dallands innnlegg er lest av over 150 000: «Det var umenneskelig tøft, grusomt og vondt, å se dem ta babyen min fra meg.»

Vårt Phd-prosjekt handler om hvordan foreldre uten omsorg for egne barn kan ivaretas. Vi kaller det vårt, fordi forskningsprosjektet involverer ansatte fra barnevern, familievern og barnevernsforeldre som medforskere. Dette er viktig for å få frem lokal kunnskap fra dem som er tettest på tematikken i sin hverdag.

Foreldrene som intervjues i vårt prosjekt forteller om den umenneskelige påkjenningen som også Dalland beskriver, og om hvor alene de har følt seg i etterkant av en omsorgsovertakelse. Vi har fått høre grufulle, og for oss ubegripelige historier om hvordan de har blitt møtt av lokalsamfunnet. Felles for disse foreldrene er at møtet med familievernet beskrives som viktig for å komme seg videre.

Terapeutene som intervjues i prosjektet forteller at de jobber med alt fra krisebearbeiding til småprat over kaffekoppen i møte med disse foreldrene. De lytter til opplevelser preget av avmakt, tøff oppvekst, svik og så videre. De tilrettelegger for sosiale nettverksgrupper der foreldre møter andre i samme situasjon, noe som for mange er av enorm betydning i en ellers isolert tilværelse.

For å hjelpe foreldre som opplever omsorgsovertakelsen som uforståelig, har flere gått inn i vanskelige begreper og bistått som en tredjeperson i møte med barnevernet. Dette har gjerne vært helt nødvendig for å komme videre.

Les også

Barnevernet er ikke et monster

Vi er glade for at oppfølging av foreldre som er fratatt omsorgen blir satt på dagsorden. I forslag til ny lov om barnevernstjenester settes fokus på dette viktige temaet, der målet også er at barn og foreldre skal kunne ha en best mulig relasjon selv om de ikke bor sammen.

Godt foreldrearbeid er ikke en motsetning til, men snarere en svært viktig forutsetning for godt barnevern til barnas beste. Vi er stolte av å få lov til å bidra til utviklingen av et godt tilbud til foreldre som kommer i den verst tenkelige situasjonen.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg