Skattedebatt på villspor

Skatt er ikke løsningen i ulikhetsdebatten.

Publisert: Publisert:

GOD INTEGRERING: Høyere skatt hjelper ikke de fattigste. Det gjør derimot god integrering, en skole med muligheter for alle og et næringsliv som skaper arbeidsplasser, mener innsenderne. Foto: Paul S. Amundsen

Debattinnlegg

  • Morten Hønsi Følling
    Styremedlem, Bergen Unge Høyre
  • Silje Johansen
    Fylkesleder, Oppland Unge Høyre

15 milliarder i økt skatt hjelper ikke de fattigste, men kan faktisk ha motsatt effekt. Ap har siden regjeringens første kutt i formuesskatten hevdet at Høyre kun vil gjøre de rike rikere, på bekostning av de fattigste.

Samtidig sier fire av fem bedriftseiere at det vil skapes flere arbeidsplasser om formuesskatt på arbeidene kapital fjernes, og færre arbeidsplasser om formuesskatten øker. I denne debatten er Ap mer opptatt av retorikk enn fakta. For når skatt gjør det vanskeligere å få jobb, faller flere utenfor og ulikheten øker. Fakta er at ulikhetsdebatten heller burde handle om innholdet i velferdsstaten, om kvaliteten på skolen og integreringen.

Ifølge SSB skyldes den økte ulikheten i Norge i all hovedsak økt innvandring. Det viktigste for å bekjempe den ulikheten er å sørge for bedre norskopplæring, enklere tilgang på utdanning og en bred vei inn i arbeidslivet. For arbeid er den viktigste faktoren i fattigdomsutviklingen. Ikke bare er arbeid en kilde til inntekt, men også til sosialisering, integrering og kompetanseheving.

Høyere skatt hjelper ikke de fattigste. Det gjør derimot god integrering, en skole med muligheter for alle og et næringsliv som skaper arbeidsplasser. Slik skaper vi et samfunn med lave ulikheter. Da er Norge på sitt beste.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg